POWERPOINT Teorik Soruları

1.  Canlandırma efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?

a) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi  

b) Ekle-Slayt Düzeni  

c) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma  

d) Düzen-Canlandır-Efektler

e) Pencere-Basamakla

2.  Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

a) Düzen-Temizle-Tümü  

b) Metin kutusu üzerinde-Sağ tuş-Sil  

c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu  

d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes  

e) Düzen-Tümünü seç-Delete tuşuna bas

3.  Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

a) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam     

b) Görünüm-Asıl-Asıl Slayt      

c) Görünüm-Küçük slayt-% 55-Tamam

d) Görünüm-Tamam   

e) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam

4.  Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

a) Durum Çubuğu-Slayt Görünümü 

b) Biçim-Tasarımı Uygula  

c) Durum Çubuğu- Slayt Sıralayıcısı Görünümü  

d) Görünüm-Anahat-Tamam  

e) Slayt Gösterisi-Slayt Geçişi

5.  Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slayt eklemek için kullanılamaz?

a) Ekle-Yeni slayt

b) Standart araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

c) Ekle-Slayt çoğalt

d) Ortak Görevler araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

e) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint slaytı-Tamam

6.  PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir?

a) uzantı olmaz      b) xls      c) pwr      d) ppt      e) doc

7.  Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle

b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket

c) Dosya-Paketle-Yapıştır

d) Ekle-ClipArt-Tamam

e) Araçlar-Resim Ekle-Disket

8.  Slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

a) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)-Tamam

b) Biçim-Artalan-(Renk seçilir)-Tümüne Uygula

c) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)-Tamam

d) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma-Renkli-(Renk seçilir)-Uygula

e) Görünüm-Asıl slayt-(Renk seçilir)-Uygula

9.  Bir yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

a) Düzen-Temizle-Tümü

b) Metin kutusu üzerinde-Sağ tuş-Sil

c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu

d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

e) Düzen-Tümünü seç-Delete tuşuna bas

10.  Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz powerpoint programını kapatmaz?

a) Dosya-Kapat

b) Alt+F4 tuşalrına birlikte basarız

c) Sağ üst köşedeki x işaretini tıklarız

d) Dosya-Çıkış

e) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

11.  “Görünüm-cetvel” seçeneği ne fayda sağlar?

a) Sunumuzdaki sayfa boyutunu ayarlamamızı sağlar

b) Sunu sayfamızdaki çerçevelerin boyutunu görmemizi sağlar

c) Yazılarımızın boyutunu görmemizi sağlar

d) İmlecin hareketlerini görmemizi sağlar

e) Kelimeler arasındaki boşluğu ölçmemizi sağlar

12.  PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir?

a) cls

b) xls

c) bmp

d) ppt

e) doc

13.  PowerPoint’teki bir sununun slaytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

a) Araçlar-Biçim

b) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi

c) Ekle-Tarih ve Saat

d) Düzen- Özel Yapıştır

e) Dosya-Özellikler

14.  PowerPoint’teki bir sununun ilk 12. Slaytını görmek için ne yapılmalıdır?

a) Görünüm-Slayt sıralayıcısı

b) Düzen-Değiştir

c) Pencere-Tümünü Yerleştir

d) Alt+Ctrl+G tuşlarına basılır

e) Ctrl+Z tuşlarına basılır

15.  Canlandırma efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?

a) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi

b) Ekle-Slayt Düzeni

c) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma

d) Düzen-Canlandır-Efektler

e) Pencere-Basamakla

16.  Bir sunuya disketten resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

a) Ekle-ClipArt-Tamam

b) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle

c) Dosya-Paketle-Yapıştır

d) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket

e) Araçlar-Resim Ekle-Disket

17.  Bir sunudaki slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

a) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)-Tamam

b) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma-Renkli-(Renk seçilir)-Uygula

c) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)-Tamam

d) Görünüm-Asıl slayt-(Renk seçilir)-Uygula

e) Biçim-Artalan-(Renk seçilir)-Tümüne Uygula

18.  Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

a) Düzen-Temizle-Tümü

b) Metin kutusu üzerinde-Sağ tuş-Sil

c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu

d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

e) Düzen-Tümünü seç-Delete tuşuna bas

19.  Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

a) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam

b) Görünüm-Asıl-Asıl Slayt

c) Görünüm-Küçük slayt-% 55-Tamam

d) Görünüm-Tamam

e) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam

20.  Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black’e çevirmek için hangi yol izlenir?

a) Düzen-Değiştir

b) Ekle-Metin Kutusu

c) Araçlar-Yazım Klavuzu

d) Biçim-Yazı Tipi

e) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

21.  Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

a) Durum Çubuğu-Slayt Görünümü

b) Biçim-Tasarımı Uygula

c) Durum Çubuğu- Slayt Sıralayıcısı Görünümü

d) Görünüm-Anahat-Tamam

e) Slayt Gösterisi-Slayt Geçişi

 

POWERPOINT Uygulama Soruları

1.   “Anahat görünümü”ndeyken slayt nasıl silinir

2.   “Sayfa düzeni görünümü”ndeyken slayt nasıl silinir

3.   “Slayt görünümü”ndeyken slayt nasıl silinir

4.   “Slayt sıralayıcısı görünümü”ndeyken slayt nasıl silinir

5.   Başlık çerçevesini sağ alt köşeye alınız

6.   Başlık yazısını çerçevesiyle birlikte siliniz

7.   Başlık yazısını gölgelendiriniz

8.   Başlık yazısının büyüklüğünü 40 punto yapınız

9.   Başlık yazısının rengini Mor yapınız

10.  Başlık yazısının yazı tipini Courier yapınız

11.  Bir slayta & simgesini ekleyiniz

12.  Bir slayta W simgesini ekleyiniz

13.  Bir slayta @ simgesini ekleyiniz

14.  Bir slayta açıklama metni ekleyiniz

15.  Bir slayta başlığından köprü ekleyerek son slayta gidiniz

16.  Bir slayta disketten resim ekleyiniz

17.  Bir slayta eklediğiniz resmin slaytı kaplamasını sağlayınız

18.  Bir slayta film komut düğmesi ekleyiniz

19.  Bir slayta ileri komut düğmesi ekleyiniz

20.  Bir slayta metin kutusu ekleyiniz

21.  Bir slayta not sayfası ekleyiniz

22.  Bir slayttaki metni Tahoma Yazıtipi’nde Kalın İtalik olacak şekilde düzenleyiniz

23.  Bir sunuda slaytların otomatik olarak 3 sn. aralıklarla görünmesini sağlayınız

24.  Bir sunudaki grafiği sağ aşağıya açılacak şekilde canlandırınız

25.  Bir sunudaki metni gösterimde sağ alttan gelecek şekilde canlandırınız

26.  Bir sunudaki slaytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız

27.  Bir sunudaki slaytların artalan desenini zik zak olacak şekilde ayarlayınız

28.  Bir sunudaki slaytların artalan dokusunu yeşil mermer olacak şekilde ayarlayınız

29.  Bir sunudaki slaytların artalan dolgusunu çift renk olacak şekilde ayarlayınız

30.  Bir sununun başlığını gösterimde harf harf gelecek şekilde canlandırınız

31.  Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde canlandırınız

32.  Bir sununun nesnesini sarmal gelecek şekilde canlandırınız

33.  Birinci, dördüncü ve yedinci soruları bir slayta kopyalayınız

34.  Bütün slaytlarda slayt numarası görünsün

35.  Cetveli görünür hale getiriniz, cetvel varsa kaldırınız

36.  Renkli bir slaytı siyah beyaz şekle dönüştürünüz

37.  Slayt silme yollarını gösteriniz

38.  Slayt üzerinde klavuz çizgilerini göster, klavuz çizgilerini kaldırınız

39.  Slayt üzerindeki bir resmi aynı slayt üzerinde taşıyınız

40.  Slayt üzerindeki bir resmi aynı slayta kopyalayınız

41.  Slayt üzerindeki bir resmi bir başka slayta kopyalayınız

42.  Slayt üzerindeki bir resmi bir başka slayta taşıyınız

43.  Slayt üzerindeki bir resmi siliniz

44.  Slayt üzerindeki klavuz çizgilerini göster/kaldır

45.  Slayta excel tablosu ekleyiniz

46.  Slayta grafik ekleyiniz

47.  Slayta ses düğmesi ekleyiniz

48.  Slaytın büyüklüğünü % 55 e ayarlayınız

49.  Slaytın zemin rengini açık mavi yapınız

50.  Slaytın zemin rengini sarı yapınız

51.  Slaytın zemin rengini yeşil yapınız

52.  Slayttaki başlığı altı çizgili ve gölgeli hale getiriniz

53.  Slayttaki başlık yazısının soldan çıkmasını sağlayınız

54.  Sol üst köşeye resim ekleyiniz

55.  Sunuda çizim araç çubuğunun kısa yolunu görünür hale getir

56.  Sunudaki resmi orantılı olarak büyütünüz

57.  Sunudaki yazıyı bir resim üzerine görünür şekilde yerleştiriniz

58.  Sunuya bir resim ekle ve resmi orantılı olarak büyütünüz.

59.  Sunuya Jakuzi tasarımını uygulayınız

60.  Sunuya profesyonel tasarımını uygulayınız

61.  Sunuya saat ekleyiniz

62.  Sunuya sayfa numarası ekleyiniz

63.  Sunuya tarih ekleyiniz

64.  Sunuya Yelpaze Tasarımını uygulayınız

65.  Web araç çubuğunu görünür hale getiriniz

66.  Word de yazılmış bir yazıyı slayta aktar

67.  Wordart araç çubuğunu görünür hale getiriniz

68.  Yazıları madde imli şekle dönüştürünüz

69.  Yazıların bir sırası kırmızı, bir sırası mavi renk olsun

 

Başarılar Dilerim...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !